fbpx Skip to content

Cumpărătorul poate alege cursuri la care să participe, utilizând interfața www.daiana.org.


Cumpărătorul poate accesa orice curs, din oferta disponibilă, în limita locurilor disponibile și a criteriilor de eligibilitate stabilite pentru fiecare curs în parte.

Cumpărătorul se poate înscrie pentru cursuri ale căror perioade și intervale orare sunt comunicate pe site-ul daiana.org.
Pentru efectuarea unei inscrieri valide pentru un curs, Cumpărătorul va trebui să furnizeze anumite date personale pe care trebuie să le completeze în câmpurile dedicate din secțiunea „Formular de înscriere”. În cazul în care datele furnizate sunt incomplete sau incorecte, DIN TARA MINUNILOR S.R.L. își rezervă dreptul de a nu valida înscrierea și de a nu rezerva locul la curs.
In urma înscrierii, DIN TARA MINUNILOR S.R.L. expediază Cumpărătorului informații suplimentare despre curs și documentele cerute pentru înscriere, precum și o factură proformă (care servește totodata drept confirmare a rezervării locului la curs). Aceasta va fi expediată Cumpărătorului pe adresa de e-mail completată de către acesta în secțiunea formularului on-line de înscriere.

DIN TARA MINUNILOR S.R.L. are dreptul de a modifica fără vreo notificare prealabilă data de desfășurare a cursului, trainerul precum și locația de desfășurare. Cursanții înscriși la un curs vor primi notificari pe adersa de e-mail sau prin telefon privind modificările apărute. În cazul modificării datei și dacă utilizatorul a achitat deja taxa de participare, acesta poate solicita restituirea taxei sau reprogramarea pentru un curs la o dată ulterioară.
Cursul se va achita astfel: prima rata (minim 50%) la înscriere, a doua rată (diferența) cu cel putin cu 3 zile lucratoare inainte de începerea cursului.

În cazul în care Cumpărătorul renunță la curs cu mai puțin de 3 zile lucrătoare înainte de începerea (sau după începerea cursului), Furnizorul va reține cu titlu de daune-interese, 50% din valoarea totală a cursului.
Neachitarea integrala a facturii proforme până la aceaste termene limită atrage după sine renunțarea de a participa la curs.
Desfășurarea cursurilor se realizează, în funcție de cum este specificat în anunțul de înscriere respectiv:
– online, prin intermediul aplicațiilor de videoconferință comunicate de DIN TARA MINUNILOR S.R.L. pentru fiecare tip de curs în parte (ex. Zoom, GoToMeeting, Google Classroom). Pentru parcurgerea unui curs online, utilizatorul declară pe propria răspundere că are acces la internet și la mijloacele electronice necesare parcurgerii pregătirii teoretice în sistem „online”, fiind în sarcina să dețină mijloacele electronice (PC, camera web, microfon) și de conectare (conexiune stabilă la Internet)
– la sală, la punctul de lucru al Furnizorului situat în Brasov.

Pentru ambele modalități Cumpărătorul va intra în posesia seriviciilor/cursurilor la datele și după orarul stabilit la înscriere.

POLITICA DE RETUR

Dacă Cumpărătorul achită taxa de participare (integral sau parțial) și ulterior, din orice fel de considerente, nu mai dorește sau nu mai poate să participe, acesta poate solicita și primi returnarea sumelor achitate în următoarele condiții:
-rambursare integrală, daca renunțarea este comunicată în scris către DIN TARA MINUNILOR S.R.L. cu cel putin 15 zile înainte de data începerii cursului.
-rambursarea 50% din valoarea totală a cursului, în cazul plăților complete, dacă renunțarea este comunicată în scris către DIN TARA MINUNILOR S.R.L. cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de data începerii cursului.

DIN TARA MINUNILOR S.R.L., va returna în termen de 14 zile sumele prevăzute mai sus în contul bancar indicat de Cumpărător numai dupa ce acesta a consimțit datele pentru realizarea transferului prin completarea unui formular de returnare, ce va fi comunicat de către Furnizor Cumpărătorului.
In cazul plăților online, Furnizorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumpărator, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de catre banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia difera de RON. Responsabilitatea pentru aceasta acțiune o poarta numai Cumpărătorul.
Prin finalizarea Comenzii Cumparatorul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevarate la data plasării Comenzii.
Prin finalizarea Comenzii, Cumparatorul consimte că Furnizorul poate să il contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Furnizor, în orice situație în care este necesară contactarea Cumpărătorului.


Furnizorul poate anula Comanda efectuata de către Cumpărător, în urma unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fară ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în urmatoarele cazuri:
– neacceptarea de catre banca emitentă a cardului Cumpărătorului, a tranzacției, în cazul plății online;
– invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de DIN TARA MINUNILOR S.R.L., în cazul plății online;
– datele furnizate de catre Client/Cumpărător, pe Site sunt incomplete și/sau incorecte;
Cumpărătorul va avea întotdeauna dreptul de a delega o alta persoană pentru a participa la curs, respectând criteriile de eligibilitate, fără să achite vreo taxă suplimentară și cu singura condiție de a anunța în scris DIN TARA MINUNILOR S.R.L. cu cel puțin 24 de ore înainte de data de începere a cursului.
Toate tarifele aferente serviciilor prezentate pe Site sunt exprimate în lei (RON) și nu includ T.V.A.

De asemenea puteti consulta Termenii si conditiile.

Back To Top